Google sheets

Els fulls de càlcul de Google, ens ofereixen un bon potencial a l’hora de treballar amb elles, no només en quant al full de càlcul en si, si no també per què és el centre de control dels scripts i els plugins que podem fer servir.
Una de les eines que més m’agrada fer servir, en aquests fulls de càlcul són les queries o consultes SQL. No son un SQL estàndard, però ens permet fer consultes interessants.

Veiem un exemple de query

=QUERY(nomFull!$B$2:$E$11;"Select B,C,D where B LIKE '%CFGS%' AND C > date '2020-08-01'"; -1)
LoadingCONTAINS

També podem fer servir cerques, basades en els valors d’alguna altra cel·la, aquesta pot contenir una llista dels possibles valors o la podem escriure directament. Els resultats s’escriuran en el nostre full i per tant no hauran de sobreescriure altres valors.
Es recomanable doncs, que els valors que busquem estiguin en un altre full.

=QUERY(nomFull!A1:F11;"Select A,B,C,D,E,F WHERE (B CONTAINS '"& $B$14 &"' AND E CONTAINS '"&$C$14&"') Order by C"; -1)
LoadingDATE

Ens pot interessar filtrar per una data que podem anar substituint d’una cel·la, amb això CONTAINS ens donarà problemes, haurem de convertir la data a TEXT

=QUERY(nomFull!A1:F11;"Select A,B,C,D,E,F WHERE (C = date '"&TEXTO($B$14;"yyyy-MM-dd") &"') Order by C"; -1)
Loading