Muntar unitat externa USB ntfs en MAC

Amb l’última actualització de MacOS Catalina de març de 2022, macOS 10.15.7 (19H1824), existeix un problema de reconeixement de les unitats externes USB amb sistema d’arxius NTFS.

Si utilitzes el programari de Tuxera o Paragon, en intentar muntar la unitat apareix un error del tipus:  Disc quota exceeded, i si intentes muntar la unitat des de la utilitat de discos del MAC, obtindràs un error de tipus: Could not mount “NTFS-DISK” (com.apple.DiskManagement.disenter error 49221)

Una forma temporal de solucionar-ho, fins a una nova actualització per part d’Apple o bé de Tuxera o Paragon.. és muntar la unitat de manera manual.

1.- Obre un terminal (cmd + barra espaiadora) i escriu terminal o busca-ho punxant en la icona de Launchpad en el Dock.

2.- Cerca la teva unitat i particion USB ntfs que vols muntar amb la sentència:

diskutil list

Això mostrarà les diferents unitats

/dev/disk0 (internal, physical):
#:                TYPE NAME                                SIZE          IDENTIFIER
0:                GUID_partition_scheme              *121.3 GB   disk0
1:                 EFI EFI                                       209.7 MB   disk0s1
2:                 Apple_APFS Container disk2         121.1 GB   disk0s2

/dev/disk1 (internal, physical):
#:                TYPE NAME                                 SIZE          IDENTIFIER
0:                GUID_partition_scheme                 *1.0 TB     disk1
1:                 EFI EFI                                       209.7 MB    disk1s1
2:                 Apple_APFS Container disk2         1000.0 GB   disk1s2

/dev/disk2 (synthesized):
#:               TYPE NAME                                           SIZE          IDENTIFIER
0:                APFS Container Scheme –                      +1.1 TB      disk2
Physical Stores disk0s2, disk1s2
1:                APFS Volume Macintosh HD – Datos        732.2 GB    disk2s1
2:                APFS Volume Preboot                              24.4 MB    disk2s2
3:                APFS Volume Recovery                          525.8 MB    disk2s3
4:                APFS Volume VM                                      1.1 MB     disk2s4
5:                APFS Volume Macintosh HD                      11.3 GB    disk2s5

/dev/disk3 (external, physical):
#:                       TYPE NAME                    SIZE        IDENTIFIER
0:        Apple_partition_scheme                *1.0 TB      disk3
1:        Apple_partition_map                     32.3 KB      disk3s1
2:        Apple_Driver43                             28.7 KB      disk3s2
3:        Apple_Driver43                              28.7 KB     disk3s3
4:        Apple_Driver_ATA                           28.7 KB     disk3s4
5:        Apple_Driver_ATA                           28.7 KB     disk3s5
6:        Apple_FWDriver                            262.1 KB     disk3s6
7:        Apple_Driver_IOKit                        262.1 KB     disk3s7
8:         Apple_Patches                              262.1 KB     disk3s8
9:         Apple_HFS Passport                          1.0 TB     disk3s10

/dev/disk4 (external, physical):
#:              TYPE NAME                                 SIZE          IDENTIFIER
0:               FDisk_partition_scheme             *250.1 GB    disk4
   1:               Windows_NTFS SSD                     250.1 GB   disk4s1

/dev/disk5 (disk image):
#:                TYPE NAME                                    SIZE          IDENTIFIER
0:                 GUID_partition_scheme                  +1.9 TB     disk5
1:                 EFI EFI                                         209.7 MB    disk5s1
2:                 Apple_HFS Copias de Time Machine     1.9 TB    disk5s2

En aquest cas i en color vermell, he assenyalat la partició de la unitat a muntar.

3.- Crearem un directori o punt de muntatge

sudo mkdir /Volumes/SSD 

En aquest cas utilitzo el mateix nom de l’etiqueta del disc, que és el que utilitza el sistema quan fa el muntatge automàtic en connectar la unitat USB. D’aquesta manera, les màquines virtuals que tinc en el disc i on apunta VirtualBox quan l’utilitzo, les trobarà sense problemes per a poder continuar treballant amb elles.

4.- Muntem la unitat

sudo /Library/Filesystems/tuxera_ntfs.fs/Contents/Resources/mount_tuxera_ntfs -o nodev -o noowners -o nosuid /dev/disk4s1 /Volumes/SSD

Per a desmuntar la unitat en acabar, pots utilitzar com sempre el botó dret sobre la seva icona i triar expulsar o bé des del terminal, l’ordre:

diskutil unmount /dev/disk4s1