Imatges: creació i edició

Fotografies, imatges vectorials i de mapa de bits, edició, etc..


Publicacions de fotografia, disseny i edició

  • Imprimir imatge a escala amb Affinity photo
    Imprimir imatge a una mida exacte És bastant comú, tenir imatges fotogràfiques o escanejades que desitgem imprimir en una grandària exacta, ja sigui per una qüestió estètica o pràctica, com posar la foto resultant en un marc determinat. Des de Affinity photo, igual que succeeix en altres aplicacions ho podem fer de … Llegiu més

Galeria mòbil

2.41.116 5.16.105 5.17.107 acronis actualización affinity Alt+126 aplicaciones backup bbdd beca bios consola database Fotografía Help iliber mok mysql NAS Nokia openssh photo secure sql SSH tecnología terminal theblueblox thebluebox tv ubuntu upgrade usb VBox WD