Imprimir imatge a escala amb Affinity photo

Imprimir imatge a una mida exacte

És bastant comú, tenir imatges fotogràfiques o escanejades que desitgem imprimir en una grandària exacta, ja sigui per una qüestió estètica o pràctica, com posar la foto resultant en un marc determinat. Des de Affinity photo, igual que succeeix en altres aplicacions ho podem fer de manera senzilla.

Per a imprimir a una grandària especifico des de Affinity photo haurem de redimensionar la imatge. La forma més senzilla i ràpida serà, canviar les unitats que apareixen en píxels a cms, això no farà res de moment però ens servirà per a situar-nos en la nostra escala d’unitats habitual.

Després canviarem la grandària del document (des del menú Document) al valor de sortida, per exemple 15×10 amb centímetres com a unitats i augmentarem els PPP de 72 a 300 o 400. Premerem a Canviar grandària i llest. Podem comprovar que correspon amb la grandària del nou llenç, com caldria esperar, ja que la imatge no haurà sofert cap retallada.

Si les imatges surten fosques, podem canviar el perfil de color (Document / Convertir format / perfil ICC…) i modificar els nivells perquè la sortida de blancs augmenti augmenti en lluentor d’imatge en restar entre un 10 i 20%

Finalment en rang i escala del diàleg d’impressió, l’ajustarem al 100% d’escala i l’orientació vertical o horitzontal.

En disseny del document, podem utilitzar l’opció del Model: “N arriba” per a dir com volem la imatge dins de la pàgina i les distàncies de separació a l’esquerra i al marge superior. La resta ja seran opcions d’impressió com el tipus de paper i similar. Moltes vegades en triar un paper fotogràfic la impressió la situarà al màxim i a vegades, a més de durar més temps i gastar més negra només farà que aparegui més fosca. Això també ho podem millorar, si succeeix, triant l’opció d’impressió Normal, en el centre del rang de qualitat (Esborrany, Normal i Màxima).