Sistemes operatius, bases de dades, virtualització, …

Aniré anotant les solucions, als problemes diaris amb els que em vaig trobant i altres qüestions d’interès.


Publicacions d’informàtica

 • Dynamodb – local install
  Per a aquesta instal·lació, farem servir una màquina virtual amb Debian 11 i 2.5GB de RAM Java Necessitem instal·lar Java Runtime Environment (JRE) sudo apt install openjdk-11-jre Afegirem java path al final de l’arxiu sudo nano /etc/bash.bashrc export PATH=/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin:$PATH DynamoDB Descarreguem la darrera versió de dynamodb wget https://s3.ap-south-1.amazonaws.com/dynamodb-local-mumbai/dynamodb_local_latest.tar.gz Instal·lació Crearem un directori … Llegiu més
 • Diccionari de dades en MySQL
  En un Sistema Gestor de Bases de Dades com MySQL, tenim algunes bases de dades que gestionen no només el comportament del servidor sinó també serveixen per a gestionar internament les bases de dades d’usuari. Per defecte, quan instal·lem MySQL server, ens trobarem les següents bases de dades del servidor: SELECT schema_name … Llegiu més
 • MySQL Except i Intersect
  MySQL versió 8.0.31 S’han incorporat molt canvis en aquesta versió de MySQL, però en aquest cas destacarem les sentències Except i Intersect Provem amb uns exemples sobre la BBDD vk22 Suposem les següents consultes i el que ens retorna el servidor en cada cas. SELECT * From productes where stock > 50 … Llegiu més
 • Bases de dades relacionals
  Per treballar amb bases de dades relacionals i concretament amb MySQL, he creat un lloc on pots accedir i connectar-te en línia a diferents bases de dades i també consultar alguns petits apunts i exemple d’SQL. Aquest lloc és diu: http://apunts.operatiu.cat Els apunts i exemples els trobaràs al bloc: http://apunts.operatiu.cat/inicio/bloc/
 • MySQL error: Access denied
  Aquest error a vegades és més comú del que seria desitjable. El problema és que a vegades afecta a root i altres a qualsevol usuari. Quan cerques informació per tal de resoldre’l, en la majoria de llocs, la resposta és: O bé que li donis a l’usuari tots els permisos i privilegis. … Llegiu més

Linux news

2.41.116 5.16.105 5.17.107 acronis actualización affinity Alt+126 aplicaciones backup bbdd beca compartir conexión consola database Fotografía Help iliber mok mysql Nokia openssh photo secure servidor sql SSH tecnología terminal theblueblox thebluebox tv ubuntu upgrade usb VBox