Sistemes operatius, bases de dades, virtualització, …

Aniré anotant les solucions, als problemes diaris amb els que em vaig trobant i altres qüestions d’interès.


Publicacions d’informàtica

 • Procediment de preguntes aleatòries
  L’altre dia, els meus alumnes havien de fer un examen de consultes SQL en un servidor MySQL, així que vaig pensar que seria interessant, que de les 10 queries que havien de resoldre, què millor que crear un banc de consultes de la base de dades en la que havien de treballar … Llegiu més
 • PL/SQL – Cursors
  Quant parlem de PL/SQL ens estem referint a la part del llenguatge SQL, que s’encarrega de extendre la sintaxi bàsica d’SQL amb altres elements propis de llenguatges de programació no funcionals o exclusivament declaratius. Amb PL/SQL, dispossem d’eines que ens permetran convertir les nostres bases de dades relacionals, d’estàtiques a dinàmiques. Bàsicament … Llegiu més
 • Escriure noves entrades en temps d’Intel·ligència Artificial
  En els últims anys, hem estat testimoni d’un gran avanç en la tecnologia d’IA. Avui dia, els sistemes d’IA poden respondre preguntes i resoldre problemes complexos en un obrir i tancar d’ulls. Això planteja la pregunta de si encara val la pena invertir temps i esforç en la creació de nous posts … Llegiu més
 • Dynamodb – local install
  Per a aquesta instal·lació, farem servir una màquina virtual amb Debian 11 i 2.5GB de RAM Java Necessitem instal·lar Java Runtime Environment (JRE) sudo apt install openjdk-11-jre Afegirem java path al final de l’arxiu sudo nano /etc/bash.bashrc export PATH=/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin:$PATH DynamoDB Descarreguem la darrera versió de dynamodb wget https://s3.ap-south-1.amazonaws.com/dynamodb-local-mumbai/dynamodb_local_latest.tar.gz Instal·lació Crearem un directori … Llegiu més
 • Diccionari de dades en MySQL
  En un Sistema Gestor de Bases de Dades com MySQL, tenim algunes bases de dades que gestionen no només el comportament del servidor sinó també serveixen per a gestionar internament les bases de dades d’usuari. Per defecte, quan instal·lem MySQL server, ens trobarem les següents bases de dades del servidor: SELECT schema_name … Llegiu més

Linux news

2.41.116 5.16.105 5.17.107 acronis actualización affinity Alt+126 aplicaciones backup bbdd beca compartir conexión consola database Fotografía Help iliber mok mysql Nokia openssh photo secure servidor sql SSH tecnología terminal theblueblox thebluebox tv ubuntu upgrade usb VBox