Tmux

Tmux és una aplicació per a GNU/Linux, que permet l’execució de diferents finestres de terminal actives. Tmux és l’acrònim de Terminal MUltipleXer. Pots crear finestres independents o bé dividir-ne una, horitzontalment i vertical. També permet l’execució individual de cada finestra o panell o bé tots a l’hora. Indispensable per treballar en servidors Linux, sense entorn … Llegiu més

VirtualBox, comandos de terminal

Es habitual tener instalado VirtualBox en alguna distribución GNU/Linux, por ejemplo Ubuntu o Debian, que son las que suelo utilizar y necesitar hacer alguna cosa utilizando un terminal. Para ello tenemos diferentes comandos que pueden ser útiles:   1.- vboxdrv   A veces sucede que después de una actualización del kernel, pueda saltar un error … Llegiu més